KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Hoho Faluaya

Alamat : SUMATERA UTARA
Basunek

Alamat : SUMATERA UTARA
Cecah Terong Agur

Alamat : SUMATERA UTARA
Arsitektur Karo

Alamat : SUMATERA UTARA
Bahaso Pasisia

Alamat : SUMATERA UTARA
Legen - Aceh

Alamat : SUMATERA UTARA
Turun Ka Aie

Alamat : SUMATERA UTARA
Gerantung

Alamat : SUMATERA UTARA
Mengebatken

Alamat : SUMATERA UTARA
Bojok

Alamat : SUMATERA UTARA
Menepuh Babah

Alamat : SUMATERA UTARA
Ampang

Alamat : SUMATERA UTARA