KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Gondrang Sidua-dua

Alamat : SUMATERA UTARA
Penter

Alamat : SUMATERA UTARA
Garantung

Alamat : SUMATERA UTARA
Ketibung

Alamat : SUMATERA UTARA
Sikambang

Alamat : SUMATERA UTARA
Gegasak

Alamat : SUMATERA UTARA
Panggang Balek

Alamat : SUMATERA UTARA
Bedil Uluh

Alamat : SUMATERA UTARA
Panggang Pacak

Alamat : SUMATERA UTARA
Tape

Alamat : SUMATERA UTARA
Sambam

Alamat : SUMATERA UTARA
Macam Jing

Alamat : SUMATERA UTARA