KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Seni Ukir Pinar Bindoran

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Asi-Asi

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Appul-appul

Alamat : SUMATERA UTARA
Jojong

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Andorni Tabu Mangganupi

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Andor Hadukka

Alamat : SUMATERA UTARA
Ragidup

Alamat : SUMATERA UTARA
Fanaru

Alamat : SUMATERA UTARA
Famohu Tano

Alamat : SUMATERA UTARA
Erpangir Ngarkari

Alamat : SUMATERA UTARA
Manggalang Babi Ambat

Alamat : SUMATERA UTARA
Ngkuruk Emas

Alamat : SUMATERA UTARA