KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Songket Batubara

Alamat : SUMATERA UTARA
Hiou Suri-suri Tapak Satur

Alamat : SUMATERA UTARA
Hiou Suri-suri Simakkat-akkat

Alamat : SUMATERA UTARA
Tutup Mumbang

Alamat : SUMATERA UTARA
Hiou Suri-suri Nanggar Suasa

Alamat : SUMATERA UTARA
Tenun

Alamat : SUMATERA UTARA
Hiou Sidosdos

Alamat : SUMATERA UTARA
Tradisi Bersirih

Alamat : SUMATERA UTARA
Sorat

Alamat : SUMATERA UTARA
Hiou Sadum Habonaron Do Bona

Alamat : SUMATERA UTARA
Singap

Alamat : SUMATERA UTARA
Hiou Rondang-rondang

Alamat : SUMATERA UTARA