KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Kurambil

Alamat : SUMATERA UTARA
Sibimbit

Alamat : SUMATERA UTARA
Mantra Melayu

Alamat : SUMATERA UTARA
Kopi Takar

Alamat : SUMATERA UTARA
Keris Tanpa Luk

Alamat : SUMATERA UTARA
Serampang Duabelas

Alamat : SUMATERA UTARA
Cerita Rakyat Sri Putih Cermin

Alamat : SUMATERA UTARA
Kadangan

Alamat : SUMATERA UTARA
Keris Panjang Tanpa Luk

Alamat : SUMATERA UTARA
Ngarin Rusa

Alamat : SUMATERA UTARA
Cerita Rakyat Sayembara Bohong

Alamat : SUMATERA UTARA
Garigit

Alamat : SUMATERA UTARA