KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Seni Ukir Pinar Mombang

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Jombut Owou

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Hambing Mardugu

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Hail Putor

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Gundur Manggulapa

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Gatip-gatip

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Ganjo Mardoppak

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Bunga Tarompet

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Bunga Sayur Matua

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Bulungni Andudur

Alamat : SUMATERA UTARA
Pelleng

Alamat : SUMATERA UTARA
Seni Ukir Pinar Bodat Marsihutuan

Alamat : SUMATERA UTARA