KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Gerga Perkupkup Manun

Alamat : SUMATERA UTARA
Dalu-dalu

Alamat : SUMATERA UTARA
Baru

Alamat : SUMATERA UTARA
Malikin

Alamat : SUMATERA UTARA
Okek

Alamat : SUMATERA UTARA
Gerga Perhembun Kumeke

Alamat : SUMATERA UTARA
Mano-mano Idano Mola

Alamat : SUMATERA UTARA
Oroba Uli Mbuaya

Alamat : SUMATERA UTARA
Legenda Songket Batubara

Alamat : SUMATERA UTARA
Pisou Suhul

Alamat : SUMATERA UTARA
Gerga Perbunga Koning

Alamat : SUMATERA UTARA
Asal-usul Tanah dan Manusia dari Hinako

Alamat : SUMATERA UTARA