KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

DATA POKOK
KEBUDAYAAN

Peta sebaran data pokok kebudayaan

Perkemenjen

Alamat : SUMATERA UTARA
Kudolowe

Alamat : SUMATERA UTARA
Idano Bulubala

Alamat : SUMATERA UTARA
Teraka

Alamat : SUMATERA UTARA
Dohir-dohir

Alamat : SUMATERA UTARA
Pantang Larang

Alamat : SUMATERA UTARA
Kudosole

Alamat : SUMATERA UTARA
Tari Moyo

Alamat : SUMATERA UTARA
Serune

Alamat : SUMATERA UTARA
Detes

Alamat : SUMATERA UTARA
Odong-odong Merkemenjen

Alamat : SUMATERA UTARA
Hoho

Alamat : SUMATERA UTARA